Hudba v souvislostech

Old & New

27. 9. 2016 od 19.30 hod., kostel sv. Klimenta, Klimentská ul., Praha 1
Vstupné: 150/100, předprodej vstupenek zde

První koncert cyklu bude věnovaný souvislostem mezi starou a novou hudbou. Program je sestavený převážně na konfrontaci renesanční hudby s hudbou 21. století (včetně světových premiér). Současné skladby jsou však vybrány tak, aby nějakým způsobem starou hudbu reflektovaly. Poetika Arvo Pärta na renesanční a předrenesanční hudbu přímo odkazuje. Jan i Jaroslav Rybář ve svých madrigalech odkazují na světskou renesanční hudbu, kterou reprezentuje např. Carlo Gesualdo, jehož dva madrigaly zazní také v rámci tohoto programu. Duchovní atmosféru navodí renesanční autor Francisco Guerrero či mystické Kyrie eleison od nepříliš známého holandského skladatele 20. století Henka Badingse.

Program
O virgo (chorál)
Jan Rybář Agnus Dei pro ženský sbor a orffovské nástroje
Arvo Pärt My Heart's in the Highlands pro soprán a varhany
Francisco Guerrero Sancta et immaculata
Jaroslav Rybář Le Parole, madrigal
Carlo Gesualdo Se la mia morte brami
Carlo Gesualdo Beltà, poi che t'assenti
Arvo Pärt Mein Weg hat Gipfel und Wellentäler pro varhany
Jan Rybář Voglia mi sprona, I'vo piangendo i miei passati tempi, dva madrigaly
Henk Badings Kyrie eleison pro ženský sbor
O virgo (chorál)

Účinkují
ženský sbor Bubureza
Ensemble Coccinelle
Miloslava Vítková zpěv
Jiřina Dvořáková varhany

sbormistři Miloslava Vítková a Jan Rybář

ženský sbor Bubureza se sbormistryní Miloslavou Vítkovou