Hudba v souvislostech

Projekt podpořili

Koncertní cyklus 2022

  1. 3. 3. – Upír Nosferatu - 100 let
  2. 6. 4.  – Da lontano e dal futuro
  3. 19. 10.  – Justiční omyl
  4. 11. 12.  – Coccinelle ft. Dvořáková
Projekt HUDBA V SOUVISLOSTECH 2022 bude koncipován letos nově jako cyklus dvou festiválků – jarního a podzimního. Původně to tak bylo zamýšleno i pro rok 2021, avšak pandemie covidu-19 dovolila projekt spustit až v červenci 2021. Již v březnu oslavíme stoleté výročí filmu Upír Nosferatu a zreprízujeme živě hudbu Jana Rybáře. V dubnu se konečně dočkáte odkládaného koncertu s velkým symfonickým orchestrem s názvem Da lontano e dal futuro, na kterém zazní mimo klasických děl světové avantgardy i 3 české premiéry! Na podzim uslyšíte a uvidíte nové nastudování multimediálního projektu PET(m)use a kompletní provedení Sonát a Interludií Johna Cage, kterým si připomeneme 110 výročí skladatelova narození.

Celý projekt se snaží poukázat na fakt, že v současné době málokdy dochází k přímému ovlivňování a v neposlední řadě i prezentaci uměleckých aktivit v souvislostech. Tato problematika často vede k tomu, že si jednotliví zájemci o nejnovější tvorbu (a vlastně i sami tvůrci) vytvoří svůj vlastní svět, svou „skořápku”, ze které málokdy proniknou do jiné oblasti a poznají odlišnou sféru tvorby. Cyklus HUDBA V SOUVISLOSTECH právě takovou platformu chce nacházet. Platformu, kde se bude moci nejnovější hudba potkat se sférou výtvarnou, filmovou, divadelní či literární. V minulých ročnících bylo možno vylsechnout jak skladby s projekcí filmovou (Upír Nosferatu, Varhaník u sv. Víta, Krastí, Nové tóny pro český film), tak konfrontace s výtvarným uměním (Koncepty hudební a výtvarné, Obrazy) či hudbu na pomezí divadelní performance a koncertu (PET(m)use). Ideou celého projektu by měla být snaha o vytvoření komplexního kulturního obrazu, který není omezen čistě na jedno jediné umělecké odvětví a tím přilákat i další potenciální zájemce o poznávání nové kultury.