Hudba v souvislostech

Projekt podpořili


Koncertní cyklus se koná za finančního přispění Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva kultury, Partnerství OSA a Státního fondu kultury

Koncertní cyklus 2024

  1. 4. 6. – Přeřek, přehmat, přeslechnutí
  2. 25. 9. – 1+2+3+4
  3. 8. 11.  – Staré v novém
  4. TBA – Squeaking Strings
9. ročník cyklu Hudba v souvislostech představí 4 koncerty komorního i orchestrálního charakteru. Propojí také různé druhy umění s hudbou. Nejvýraznější to bude u koncertu Přeřek, přehmat, přeslechnutí, který přímo propojí básnické umění a hudbu. Sevřenou dramaturgii bude mít koncert 1+2+3+4, jenž prezentuje smyčcový kvartet jako stěžejní hudební těleso pro hudební vyjadřování. Koncert _____ představí hudbu jako umění improvizace a koncert Squeaking strings bude pomyslným vrcholem cyklu – uslyšíme na něm komorní smyčcový orchestr s dvěma hráči na bicí nástroje, dvě světové premiéry a dvě skladby autorů, kteří patří mezi výrazné osobnosti současné české hudby.

Celý projekt se snaží poukázat na fakt, že v současné době málokdy dochází k přímému ovlivňování a v neposlední řadě i prezentaci uměleckých aktivit v souvislostech. Tato problematika často vede k tomu, že si jednotliví zájemci o nejnovější tvorbu (a vlastně i sami tvůrci) vytvoří svůj vlastní svět, svou „skořápku”, ze které málokdy proniknou do jiné oblasti a poznají odlišnou sféru tvorby. Cyklus HUDBA V SOUVISLOSTECH právě takovou platformu chce nacházet. Platformu, kde se bude moci nejnovější hudba potkat se sférou výtvarnou, filmovou, divadelní či literární. V minulých ročnících bylo možno vylsechnout jak skladby s projekcí filmovou (Upír Nosferatu, Varhaník u sv. Víta, Krastí, Nové tóny pro český film), tak konfrontace s výtvarným uměním (Koncepty hudební a výtvarné, Obrazy) či hudbu na pomezí divadelní performance a koncertu (PET(m)use, Mezi). Ideou celého projektu by měla být snaha o vytvoření komplexního kulturního obrazu, který není omezen čistě na jedno jediné umělecké odvětví a tím přilákat i další potenciální zájemce o poznávání nové kultury.