Hudba v souvislostech

Projekt podpořili

Koncertní cyklus 2017

  1. 24. 5. – Varhaník u sv. Víta
  2. 17. 10. a 9.11. – PET(m)use
  3. 15. 11. – Pražská hudební avantgarda
  4. 13. 12.  – Básně

O projektu

Projekt HUDBA V SOUVISLOSTECH je koncipován jako cyklus čtyř koncertů, v jehož rámci bude hudební složka konfrontována buď s jiným druhem umělecké tvorby či prezentována v ideovém kontextu, případně uvedena do souvislosti s ohledem na dobu svého vzniku.

Druhý ročník vám zprostředkuje opět čtyři koncerty. Koncert Varhaník u sv. Víta představí ve světové premiéře hudbu Jana Rybáře k němému filmu Martina Friče, hudební divadlo PET(m)use propojí sféru hudby se složkou výtvarnou a performační a zprostředkuje dílo, kde všechny složky tvoří nedělitelný celek a propojují se navzájem. Hudebně historický výlet Pražská hudební avantgarda vzpomene největší představitele Nové hudby působící v Praze na počátku šedesátých let a literárně-hudební večer Básně představí nové i starší kompozice inspirované básnickou tvorbou.

Celý projekt se snaží poukázat na fakt, že v současné době málokdy dochází k přímému ovlivňování a v neposlední řadě i prezentaci uměleckých aktivit v širších souvislostech. Tato problematika často vede k tomu, že si jednotliví zájemci o nejnovější tvorbu (a vlastně i sami tvůrci) vytvoří svůj vlastní svět, svou “skořápku”, ze které málokdy proniknou do jiné oblasti, aby poznali odlišnou sféru tvorby. Cyklus HUDBA V SOUVISLOSTECH právě takovou platformu chce nacházet. Platformu, kde se bude moci nejnovější hudba potkat s oblastí výtvarnou, filmovou, divadelní či literární. Tento rok se cyklus zaměřuje především na oblast hudby v souvislosti se složkou filmovou, divadelní a literární. Souvislosti však celý projekt nechce hledat pouze ve sféře jiných uměleckých odvětví, ale i v oblasti ideové či historické. Cílem celého projektu by měla být snaha o vytvoření komplexního kulturního obrazu, který není omezen pouze na jedno jediné umělecké odvětví a tím přilákat další potenciální zájemce o poznávání nových tvůrčích počinů.