Hudba v souvislostech

Koncertní cyklus 2016

  1. 27. 9. – Old & New
  2. 10. 10. – Nové tóny pro český film
  3. 9. 11. – Koncepty hudební a výtvarné
  4. 13. 12. – 2016 AD

O projektu

Projekt HUDBA V SOUVISLOSTECH je koncipován jako cyklus čtyř koncertů, v jehož rámci bude hudební složka konfrontována buď s jiným druhem umělecké tvorby či prezentována v ideovém kontextu, případně uvedena do souvislosti s ohledem na dobu svého vzniku.

První ročník představí čtyři koncerty. Koncert Old & New poukáže na životnost kompozičních principů staré hudby v hudbě nové i nejnovější, Nové tóny pro český film "ozvučí" krátkometrážní staré české němé filmy, Koncepty hudební a výtvarné představí styčné body konceptuální tvorby mezi výtvarným měním a hudbou a poslední večer 2016 AD připomene blížící se Vánoce a ukáže, jak se s touto tématikou poprali současní skladatelé.

Celý projekt se snaží poukázat na fakt, že v současné době málokdy dochází k přímému ovlivňování a v neposlední řadě i prezentaci uměleckých aktivit v širších souvislostech. Tato problematika často vede k tomu, že si jednotliví zájemci o nejnovější tvorbu (a vlastně i sami tvůrci) vytvoří svůj vlastní svět, svou “skořápku”, ze které málokdy proniknou do jiné oblasti, aby poznali odlišnou sféru tvorby. Cyklus HUDBA V SOUVISLOSTECH právě takovou platformu chce nacházet. Platformu, kde se bude moci nejnovější hudba potkat s oblastí výtvarnou, filmovou, divadelní či literární. Tento rok se cyklus zaměřuje především na oblast hudby v souvislosti se složkou výtvarnou a filmovou. Souvislosti však celý projekt nechce hledat pouze ve sféře jiných uměleckých odvětví, ale i v oblasti ideové či historické. Cílem celého projektu by měla být snaha o vytvoření komplexního kulturního obrazu, který není omezen pouze na jedno jediné umělecké odvětví a tím přilákat další potenciální zájemce o poznávání nových tvůrčích počinů.