Hudba v souvislostech

Projekt podpořili

Koncertní cyklus 2018

  1. 14. 6. – Etno/Folklór
  2. 17. 9 – Předjaří
  3. 15. 10. – Upír Nosferatu
  4. 14. 11. – Mnoho podob avantgardy
  5. 8. 12. – Tři generace

O projektu

Projekt HUDBA V SOUVISLOSTECH je koncipován jako cyklus pěti koncertů, v jehož rámci bude hudební složka konfrontována buď s jiným druhem umělecké tvorby či prezentována v ideovém kontextu, případně uvedena do souvislosti s ohledem na dobu svého vzniku.

Třetí ročník přináší následující koncerty: Etno/Folklór, představí kompozice inspirované etnickou či folklórní hudbou, koncert s filmovou projekcí Předjaří propojí sféru hudby se složkou filmovou - na něm budete moci zhlédnout reprízu autorského filmu Martina Klusáka Předjaří s živou orchestrální hudbou, ale i další čistě koncertní kompozice. U filmu zůstaneme i v případě říjnového koncertu, ve kterém zazní celovečerní vokálně-orchestrální hudba Jana Rybáře k němému hororovému opusu Upír Nosferatu. Listopadový koncert bude patřit hudební avantagrdě 20. - 60. let - tématický večer Mnoho podob avantgardy bude reflektovat jak avantgardu meziválečnou, tak tu novější - poválečnou. Poslední koncert, který proběhne v prosinci je v současné době ve fázi příprav. Budete včas informováni.

Celý projekt se snaží poukázat na fakt, že v současné době málokdy dochází k přímému ovlivňování a v neposlední řadě i prezentaci uměleckých aktivit v širších souvislostech. Tato problematika často vede k tomu, že si jednotliví zájemci o nejnovější tvorbu (a vlastně i sami tvůrci) vytvoří svůj vlastní svět, svou “skořápku”, ze které málokdy proniknou do jiné oblasti, aby poznali odlišnou sféru tvorby. Cyklus HUDBA V SOUVISLOSTECH právě takovou platformu chce nacházet. Platformu, kde se bude moci nejnovější hudba potkat s oblastí výtvarnou, filmovou, divadelní či literární. Tento rok se cyklus zaměřuje na oblast hudby v souvislosti se složkou filmovou (Upír Nosferatu, Předjaří) a nabízí dva vhledy do specifických sfér (hudba etnická a avantgardní). Cílem celého projektu by měla být snaha o vytvoření komplexního kulturního obrazu, který není omezen pouze na jedno jediné umělecké odvětví a tím přilákat další potenciální zájemce o poznávání nových tvůrčích počinů.