Hudba v souvislostech

Etno/Folklór

14. 6. 2018 od 19.30 hod., Galerie HAMU, Malostranské nám., Praha 1
Vstupné: 150 / 100

Koncert Etno/Folklór představí čtyři skladby, které byly inspirovány etnickou, příp. folklórní hudbou. Etnická a folklórní hudba je pro "vážné skladatele" inspirací už poměrně dlouhou dobu. K nejznámějším tvůrcům, kteří se těmito inspiracemi zabývali patří bezesporu Leoš Janáček či Béla Bartók. Stejnou měrou se však skladatelé různými podobami etnické hudby zabývají do dnešní doby. Čtyři takové autory chce dnešní koncert představit. Luciano Berio byl významným italským skladatelem vzešlým z poválečné seriální avantgardy. Již brzy se však zabýval i propojením nového hudebního jazyka s folklórními vlivy nejen z itálie. K takovýmto dílům patří i dnes prováděné Naturale, které zpracovává lidové melodie hrané violou s autentickým zpěvem nahraným na magnetofonový pás. Zbylé tři kompozice se ohlížejí více na východ a pracují s otevřenou intepretací. V případě skladby Toru Takemitsu se jedná již o kompozici, která ani není zapsána v notách, partitura nabízí pouze instrukce k improvizaci. Její vyznění však plně koresponuje s ostatními "zenovými" skladbami večera.

Program
Vlastislav Matoušek Koan
Luciano Berio Naturale
Toru Takemistu Seasons
Martin Klusák Z_E_N

Účinkují
Ondřej Martinovský viola
Marek Matvija šakuhači
a další