Hudba v souvislostech

Mešní zpěvy

21. 11. 2019, 19.30, kostel sv. Martina ve Zdi, Martinská 8, Praha 1
Vstupné: 150,- / 100,- (studenti/důchodci) na místě před koncertem

Třetí koncert cyklu představí originální koncepční dramaturgii průběhu křesťanské mše. Nebude se však jednat o dílo jednoho skladatele, ale o celé pásmo vybraných děl hudby 20. a 21. století (s přihlédnutím k hudbě renesanční), včetně světových premiér. Zastoupeny zde budou jak klasické části mešního ordinaria, tak zhudebněný žalm, otčenáš či hudba k přijímání. Při koncertě je rovněž plánováno velké využití prostorového efektu – tedy zpívání z různých částí kostela, možnosti využití zpívání z kůru, bočních lodí, ale i oblasti před oltářem. Počítáno je i s rozdělením sboru na více částí s možností odpovědí mezi sebou.

Program
Anonym O Virgo Splendens
Tomás Luis de Victoria Domine non sum dignus
Jan Bernátek Kyrie eleison
Jaroslav Rybář Gloria
Slavomír Hořínka Domine non est exaltatum
Jan Rybář Credo
Benjamin Britten Sanctus a Benedictus z Missy brevis
Johannes Brahms O bone Jesu
Jan Rybář Agnus Dei in memoriam Pavel Jurkovič
Zdeněk Lukáš Pater Noster
Jan Hanuš Magnificat

Účinkují
ženský sbor Bubureza a hosté
Ensemble Coccinelle
sbormistři Miloslava Vítková a Jan Rybář